En revisió

C. CASSIUS & M. ServiliusC-007-006-2017 Cr. 505/3
 • Anvers: Bust llorejat de Llibertat a dreta. Llegenda: darrere, C. CASSEI. IMP.
 • Revers: Cranc atrapant aplustre amb les pinces. A sota, diadema sense cordar i rosa. Llegenda: M SERVILIVS - LEG.
 • Tipus de moneda: Denari
 • Conservació: EBC-
 • Pes: 3,76 gr.
 • Any: 43 aC
 • Ceca: Militar itinerant
 • Diàmetre: 18,70 mm.
 • Eix: 7 hs
 • Crawford: 505/3
 • Altres Ref: C. 10; Bab. Cassia 19 & Servilia 40; Syd. 1313; Sear Imp. 226; Cal 421; FFC Casio 6
 • Procedència: NAC AG (05-2017). Auction 100 Part I. Lot 388
 • Observacions:

  Extremely rare and in unusually fine condition for the issue. Struck on very fresh metal and about extremely fine