EquivalènciesAbans de l'aparició del denari


Després de l'aparició del denari
Equivalències fins 141 aC

Equivalències a partir de 141 aC

Equivalències amb Dioclecià (301 dC)

Equivalèncis durant el Baix Imperi (337 - 476 dC)